ANBI Informatie

Stichting for Specials is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 75314789

RSIN: 860234708 .

Daarnaast is Stichting for Specials ANBI geregistreerd onder nummer: ……

Wie zijn wij?

De organisatie Stichting for Specials is geheel op vrijwillige basis en heeft geen winstoogmerk. Het bestuur van Stichting for Specials bestaat uit:

Voorzitter: Pierre Taalman

Penningmeester: Carlo Saman

Secretaris: Michiel Statujew

Algemeen bestuurslid: Jos de Block

Algemeen bestuurslid: Pieter van Campen

Algemeen bestuurslid: Sjef Menu

Algemeen bestuurslid: Marnix Weemaes

Algemeen bestuurslid: Jeroen Leenknecht

Financiële verantwoording

Download hier ons jaarverslag

Statuten

Download hier onze statuten.

Doelstelling

Missie en doel