Missie en doel Stichting for Specials

De missie van Stichting for Specials is het mogelijk maken voor mensen met een beperking om te genieten van evenementen waar dit gewoonlijk voor deze doelgroep een stuk lastiger is dan in de algemene populatie. Daarbij willen we ook zorgen dat zowel mensen met als zonder beperking met elkaar in aanraking komen.

Het doel hierbij is bijdragen aan een meer inclusieve samenleving, het verrijken van het leven van mensen met een beperking en het weghalen van vooroordelen rondom mensen met een beperking. Hieronder een toelichting bij deze doelen.

  • Bijdragen aan een meer inclusieve samenleving: mensen met een (verstandelijke) beperking zijn soms minder goed in staat om deel te nemen aan bepaalde activiteiten. Daardoor hebben ze ook minder de mogelijkheid om in aanraking te komen met andere mensen. Mensen zonder beperking komen, wanneer ze niet via hun werk of netwerk bekend zijn met mensen met een beperking, niet zomaar in aanraking met mensen met een beperking. Doordat beide groepen elkaar tegenkomen in een positieve sfeer waarin ze verbonden worden door muziek en gezelligheid hopen we dat dit bijdraagt aan positieve beeldvorming en bewustzijn voor het belang van inclusie.
  • Het verrijken van het leven van mensen met een beperking: mensen met een beperking zijn vaker afhankelijk van mensen om hun heen om dingen mogelijk te maken. In veel gevallen is het niet de handicap van de personen zelf, maar juist de niet aangepaste omgeving die zorgt dat ze beperkt worden in wat ze kunnen en willen. We hopen door hierop in te spelen meer mogelijk te maken voor de doelgroep waardoor ze net zo goed van een festival kunnen genieten zoals voor ieder ander mogelijk zou moeten zijn.
  • Het weghalen van vooroordelen: wanneer men niet bekend is met iets dan zijn het vaak de vooroordelen die de boventoon voeren in de beeldvorming. Dit zien we ook terug bij de beeldvorming rondom mensen met een beperking. Ze worden vaak als ‘zielig’ gezien of er wordt van tevoren al gedacht dat ze dingen niet kunnen. Door mensen met en zonder beperking met elkaar kennis te laten maken hopen we dat de beeldvorming van mensen met een beperking positief wordt beïnvloed.