Onze Missie & Visie

De missie van Stichting for Specials is evenementen toegangelijk maken voor iedereen. Indien het door een beperking niet mogelijk is om een evenement te bezoeken trachten we om evenementen op te zetten die vergelijkbaar zijn, maar zo aangepast zijn dat geen enkele beperking een beperking hoeft te zijn om het evenement te bezoeken. Hierbij trachten we te allen tijde mensen met en zonder beperking met elkaar in aanraking te laten komen.

Het doel hierbij is bijdragen aan een meer inclusieve samenleving, het verrijken van het leven van mensen met een beperking en het weghalen van vooroordelen rondom mensen met een beperking.

Visie

Om onze missie te kunnen uitvoeren maken we gebruik van de volgende punten die we belangrijk vinden om in onze plannen mee te nemen:

  • Bijdragen aan een meer inclusieve samenleving:

mensen met een (verstandelijke) beperking zijn soms minder goed in staat om deel te nemen aan bepaalde activiteiten. Daardoor hebben ze ook minder de mogelijkheid om in aanraking te komen met andere mensen. Mensen zonder beperking komen, wanneer ze niet via hun werk of netwerk bekend zijn met mensen met een beperking, niet zomaar in aanraking met mensen met een beperking. Doordat beide groepen elkaar tegenkomen in een positieve ongedwongen sfeer waarin ze verbonden worden door bijvoorbeeld muziek en gezelligheid hopen we dat dit bijdraagt aan positieve beeldvorming en bewustzijn voor het belang van inclusie.

  • Het verrijken van het leven van mensen met een beperking:

mensen met een beperking zijn vaker afhankelijk van mensen om hun heen om dingen mogelijk te maken. In veel gevallen is het niet de handicap van de personen zelf, maar juist de niet aangepaste omgeving die zorgt dat ze beperkt worden in wat ze kunnen en willen. We hopen door hierop in te spelen meer mogelijk te maken voor de doelgroep waardoor ze net zo goed van een festival/ evenement kunnen genieten zoals voor ieder ander mogelijk zou moeten zijn.

  • Het weghalen van vooroordelen:

wanneer men niet bekend is met iets dan zijn het vaak de vooroordelen die de boventoon voeren in de beeldvorming. Dit zien we ook terug bij de beeldvorming rondom mensen met een beperking. Ze worden vaak als ‘zielig’ gezien of er wordt van tevoren al gedacht dat ze dingen niet kunnen. Door mensen met en zonder beperking met elkaar kennis te laten maken hopen we dat de beeldvorming van mensen met een beperking positief wordt beïnvloed.

  • Meer samenwerking tussen zorgorganisaties in Zeeland:

Er zijn verschillende evenementen/ festiviteiten in Zeeland waar mensen met een beperking terecht kunnen. Echter de kennis en kunde is versnipperd en vaak instellingsgericht terwijl er vaak meer mensen dan alleen de eigen instelling zouden kunnen deelnemen aan evenementen van de instelling. Dit zou door een overkoepelende organisatie gestructureerd kunnen worden/ beter afgestemd kunnen worden op elkaar. De evenementen en activiteiten zouden dan ook meer gespreid over het jaar kunnen plaatsvinden.

  • Kennisplatform vormen omtrent organiseren en aanpassen van bestaande evenementen naar drempelvrije evenementen:

Op dit moment is er weinig specifieke kennis en kunde in huis in de evenementenbranche omtrent het aanpassen van bestaande evenementen naar een evenement met minder of geen drempels voor een persoon met een beperking. Door de kennis van verschillende festivals en zorginstellingen te combineren zouden we een kennisplatform kunnen opzetten waar elk festival in nederland terecht zou kunnen met zijn/ haar vragen. Daarnaast zou er advies gegeven kunnen worden over hoe het een en ander aan te pakken.

Voorbeeld project

Op dit moment organiseert stichting for Specials samen met GraauwRock, GraauwRock for Specials. Dit evenement is een mooi voorbeeld van hoe jarenlange kennis over het opzetten van een festival in combinatie met kennis en kunde uit de gehandicaptenzorg heeft geleid tot een festival zonder drempels. Iedereen met en zonder beperking kan op dit eendaagse festival genieten van muziek, entertainment, foodtrucks, knutsel en spel.

De opzet van het festival is zo dat iedereen welkom is, dus dat een beperking hebben geen beperking kan en mag zijn om deel te kunnen nemen in de maatschappij. Echter er zijn ook wel degelijk aanpassingen gemaakt die nodig zijn om mensen met zintuigelijke beperkingen of sensorische beperkingen ook een festival beleving te gunnen. Dit betekent dan ook dat er rekening wordt gehouden met een niet te uitbundige lichtshow, minder tot geen lichtflitsen, lager aantal decibellen, geen pauzes in de planning en veel randentertainment.

Er is gebleken dat deze aanpassingen zeker niets afnemen van de festival beleving en dat ook mensen zonder beperking deze aanpassingen vaak waarderen doordat men geen oorsuizen heeft en dergelijke. Daarbij is het muziekprogramma zo opgesteld dat vooral gezinnen een hele leuke middag kunnen beleven op dit festival.

Doordat er gezinnen met kinderen ook goed de weg vonden naar de eerste editie kunnen we op een ongedwongen manier kinderen en hun ouders kennis laten maken met mensen met een beperking. Iedereen kan samen dansen, luisteren, kijken, knutselen, eten enz enz. Hierdoor hopen we dat er meer begrip komt bij mensen die niet binnen hun netwerk te maken hebben met iemand met een beperking.